پک ترکیبی3  خرید پک ترکیبی3   مصطفوی

پک ترکیبی3

مشخصات محصول:

پودرسوخاری/ زرشک100گرم / زرد چوبه / زعفران دو گرم آذین / شکرپنیر هلدار پسته ای/ نبات شاخه 300/ هل 20گرم / کیف فانتزی


  • توضیحات
  • جزئیات محصول
  • نظرات

مشخصات ظاهری محصول:
ورن خالص محصول :
وزن ناخالص محصول:
ابعاد بسته بندی محصول:
تعداد در بسته بندی مادر: 0
وزن ناخالص بسته بندی مادر:
ابعاد بسته بندی مادر:
شماره پروانه بهداشت:
سایر توضیحات: