زعفران نیم گرم جعبه خرید زعفران نیم گرم جعبه مصطفوی

زعفران نیم گرم جعبه

مشخصات محصول:


  • توضیحات
  • جزئیات محصول
  • نظرات

مشخصات ظاهری محصول: زعفران سرگل در جعبه لمينت شده
ورن خالص محصول : 0.5 گرم
وزن ناخالص محصول: 14.644 گرم
ابعاد بسته بندی محصول: طول: 11.5 عرض:7.5
تعداد در بسته بندی مادر: 12
وزن ناخالص بسته بندی مادر:
ابعاد بسته بندی مادر:
شماره پروانه بهداشت: 50/20004
سایر توضیحات: